Prehistòria

La prehistòria és l’etapa més llarga de la història de la Terra i de la vida, inclosa la de les diferents espècies d’humans fins arribar a la nostra, l’única que encara sobreviu.