Antiga

Història del període antic, des de la fi de la prehistòria fins les primeres civilitzacions. LA història antiga té també moltes sorpreses.

Articles al·leatoris

Repercussions de la temeritat

La reclusió a Moscou Mathias Rust fou interrogat exhaustivament pels agents del KGB. Aquests no es creien que hagués planificat el vol tot sol i...

Articles més llegits