Antiga

Història del període antic, des de la fi de la prehistòria fins les primeres civilitzacions. LA història antiga té també moltes sorpreses.

Articles al·leatoris

Ritus i caps clavats

Les creences son un element aglutinador en qualsevol agrupació humana, i la seva gestió esdevé en la majoria dels casos, una eina de control...

Articles més llegits