El testament de Juli Cèsar

La història feta "al detall"

0
1051
Cèsar August. Fotografia: http://sedetania.blogspot.com/

El testament de Juli Cèsar va deixar com a hereu de la part principal dels seus béns materials al seu jove nebot-nét Octavi a qui a més, va adoptar com fill. Les circumstàncies van convertir al jove no només en el seu hereu material, sinó també polític. Però va complir realment Octavi la voluntat de Cèsar?

Sobradament coneguts són els fets que duen a un jove desconegut a esdevenir com el primer home de Roma en una posició de monarca. Octavi, proclamat “August” pel senat en l’any 27 aC es converteix així en el primer emperador de Roma, inaugurant una dinastia i un sistema de govern: el Principat.

August de Prima Porta
August de Prima Porta, estàtua de Cèsar August al Museu Chiaramonti, Ciutat del Vaticà, Roma. Fotografia: Wikipedia

Aquí, modestament, tractaré d’esbrinar si l’hereu va seguir la línia marcada per Cèsar, i si es va desviar, com i per què. El Senat, aquesta reunió de personatges que ja només sabien aplaudir al nou capdavanter, li va atorgar tants honors que els de Juli Cèsar semblen del tot ridículs. El principal honor va ser la concessió l’any 27 aC del títol d’August, amb el que li donava a Octavi un reconeixement no només polític, sinó també religiós, convertint-lo en una espècie de sant vivent. Octavi era un tipus molt llest i es va cuidar de reservar-se tots els poders d’un rei però sense corona.

Vivia a la seva casa del Palatí, protegit per la Guàrdia Pretoriana creada pel senat i no feia ostentació de cap classe ni tan sols en el vestit, vestint la túnica i toga de senadors com un més, encara que no era un més. Oficialment la seva situació era la del princeps, o primus inter pares: “el primer entre iguals”, per això anomenem al seu règim el Principat. Oficialment ell es limitava a proposar al Senat lleis, però pràcticament tots els senadors li devien el lloc, així que mai va veure ni una sola de les seves “propostes” rebutjada o posposada.

“Octavi va manipular de forma molt ben raonada no només la memòria, sinó fins i tot el llegat de Cèsar, quedant-se amb el que li interessava per a aconseguir les seves pròpies fins i eliminant la resta”.

Octavi era realment intel·ligent, sabia que sempre estaria mediatitzat per l’ombra de Cèsar, que sempre se’l compararia amb ell i que en aquesta comparació mai sortiria ben parat, i per això havia de buscar-se el seu propi camí. Immediatament es va desprendre de la major part de l’equipatge cesarista, deixant només el concernent a la seva legitimitat com a hereu de Cèsar, que era la base de la legitimitat del seu poder personal.

És innegable que era el seu hereu legítim, gràcies al testament redactat i validat per Cèsar el 13 de setembre del 45 aC, però el comportament d’Octavi durant la resta de la seva vida pel que fa a aquest punt crucial ens duu a pensar que, si bé la part merament material de la seva herència, els dos terços del total dels béns de Cèsar, no va ser posada en dubte, va haver-hi l’altra part que si ho va anar, precisament aquella que August considerava que li legitimava per a aconseguir, i mantenir, el poder a Roma.

Octavi va manipular de forma molt ben raonada no només la memòria, sinó fins i tot el llegat de Cèsar, quedant-se amb el que li interessava per a aconseguir les seves pròpies fins i eliminant la resta. Entre el que va eliminar no estaven només les reformes polítiques, sinó fins i tot obres literàries escrites per Cèsar, com narra Suetoni, que van ser retirades de les biblioteques i destruïdes. Octavi es va justificar argumentant que eren obres d’escàs valor literari, escrites per un Cèsar encara immadur i que la seva lectura no contribuïa a engrandir la memòria del ja proclamat oficialment déu. Que algú s’atreveixi a prohibir una obra literària és una mica monstruós, però en aquest assumpte, evidentment, hi ha alguna cosa molt més important.

“Tots els romans creien en els senyals i presagis, i cadascú les interpretava segons la seva aparença”.

Què és el que contenien aquestes obres de Cèsar que a Octavi li resultava perillós? La resposta la tenim en la manipulació de la Història que va afavorir, una manipulació que tenia com fi concreta la legitimació de la seva posició de poder. Així, manipulant la Història, Octavi va aconseguir forjar-se un mite fals, fals perquè es basava en mentides, però molt convenient des del punt de vista polític, que era el que a ell li interessava.

El seu aparell de propaganda va ser el més eficient i més ben preparat. Els seus apologetes, més nombrosos que els legionaris que defensaven les fronteres, no només van mentir sobre les seves circumstàncies personals, van mentir també falsejant fets, dates i llocs, creant-li a Octavi una aurèola basada en falsedats. Que convertissin les seves colitis i febres en “el dolorós preu que havia de pagar pels seus sacrificis per la pàtria”, fins i tot que les seves marques cutànies de naixença, que enlletgien el seu cos, fossin convertides en “senyals divins”, en “marques celestials” que “demostraven” que Octavi era “l’escollit”, en el fons era una mica anecdòtic. Tots els romans creien en els senyals i presagis, i cadascú les interpretava segons la seva aparença.


Llegeix més!

Triumvirat polític a la República romana – Històries d’Europa

Article anteriorTots Sants o Halloween?
Proper articleLiberalisme: democràcia o simple mercat?
Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona. Creador del bloc d’història local "Històries Manresanes" i premi al millor bloc cultural als Premis Bloc Catalunya 2011. Creador juntament amb Cèsar Sánchez del portal "Històries d'Europa" l'any 2013.