Articles al·leatoris

Un dels episodis més esgarrifosos del colonialisme europeu té també el trist privilegi de ser el primer genocidi del segle XX. Anticipant-se onze anys...