Articles al·leatoris

Al segle XVII Anglaterra va viure un llarg procés revolucionari que va acabar amb l’ampliació del poder polític, fins el moment exercit per la...