Cap a finals de 1989 la Securitate romanesa tenia uns 15.000 membres oficials i entre 400.000 i 700.000 informants (per a una població total...

Ja hem vist com l'Estat espanyol ha creat una categoria històrica a partir d'un fet anecdòtic, i ha creat la ficció de l'espanyolitat a...
grabat del lloyd's caffè

L’incendi de Londres de l'any 1666 va deixar lloc a una nova ciutat que va créixer de les cendres per prosperar a ritmes desmesurats. El...

A finals del segle X va néixer una “heretgia” de caràcter dualista a Bulgària, que posava en qüestió els dogmes i el paper de...

Entre el 1922 i el 1926 s’estableixen les premisses per a la creació d’un règim basat en el partit únic. Per mitjà d’una llei...

No és pas nou que bona part del cinema de ciència ficció té les arrels més al passat que no pas al futur, de...

El dia 19 de desembre de 1989, els líders comunistes de Timișoara intentaren negociar amb els treballadors de les fàbriques per tal que retornessin...

L'any 2005, el coronel Paulian Pasarin, cap del servei de contraespionatge romanès de 1974 a desembre de 1989, va publicar un llibre on explica com es...

Theodor Herzl va néixer el 2 de maig de 1860 a Budapest en un ambient burgès i acomodat, al que era llavors el Regne d'Hongria...

La paranoia anticatòlica durant el període elisabetià va ser molt forta. A aquest període li seguiria un altre de proscripció dels catòlics de la vida social anglesa...

Articles al·leatoris

"A l'antiga Grècia, s'entenia el cos humà com l'ideal de bellesa en el qual totes les parts han de guardar una proporció harmònica entre...