Europa Atlàntica

Europa Atlàntica

Històries de la història de l'Europa Atlàntica

Articles al·leatoris

La reclusió a Moscou Mathias Rust fou interrogat exhaustivament pels agents del KGB. Aquests no es creien que hagués planificat el vol tot sol i...