Articles al·leatoris

Entre finals del segle XIX i sobretot el primer terç del XX, una vergonya europea, conseqüència directa del colonialisme, es va estendre pel continent. Éssers...