Articles al·leatoris

Entre el 1922 i el 1926 s’estableixen les premisses per a la creació d’un règim basat en el partit únic. Per mitjà d’una llei...