Articles al·leatoris

Cap a finals de 1989 la Securitate romanesa tenia uns 15.000 membres oficials i entre 400.000 i 700.000 informants (per a una població total...