Contemporània

Històries de la història contemporània d'Europa. La història és més sorprenent que la ficció.

Articles al·leatoris

De vegades és difícil trobar pàgines d'història, fins que trobes un repositori com Best History Sites, on podem trobar classificades fins a 1.200 webs...