Antiga

Història del període antic, des de la fi de la prehistòria fins les primeres civilitzacions. LA història antiga té també moltes sorpreses.

Articles al·leatoris

La gran fam d’Irlanda

Entre 1845 i 1850 es produí un tall nefast en la història d’Irlanda, una mena d’any zero. Una fam que provocà una mortaldat terrible,...
Anunci del Jardi Zoològic d'Aclimatació a París.

Els zoos humans

Articles més llegits