Actual

Històries actuals de la història d'Europa, des de la Segona Guerra Mundial fins avui en dia

Articles al·leatoris

El mes de setembre del 415 dC (el proper setembre farà 1600 anys) a Barcelona s'hi produí un magnicidi, el primer d'una llarga sèrie...