Articles al·leatoris

El coll del Panissars ha estat, des de l’antiguitat, la via natural de comunicació entre ambdós costats dels Pirineus. No en va, encara hi...